śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
 
 
Wydawnictwa
 
 
 

Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia

Ukazała się nowa monografia z serii Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej pt. "KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH WYBRANE ZAGADNIENIA".
Redaktorami naukowymi powyższej pozycji są prof. Joanicjusz Nazarko oraz prof. Krzysztof Jajuga.
Publikacja jest efektem prezentacji i dyskusji podczas sesji plakatowej w trakcie XIII Konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD)
Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Konferencja miała miejsce w Białowieży w dniach 15-17 września 2004 r., a jej organizatorem była Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Monografia zawiera 11 artykułów różnych autorów z zakresu metod klasyfikacji i analizy danych. Zostały one podzielone na trzy grupy tematyczne: "Analiza danych przestrzennych", "Analiza danych w finansach i ubezpieczeniach" oraz "Inne zastosowania analizy danych".

Metody i procesy usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia

Prezentowana książka jest rezultatem wieloletniej współpracy i licznych wspólnych badań pracowników naukowych Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Książka powstała jako podsumowanie wspólnych badań przedstawionych w dn. 20-22 czerwca 2005 roku w Hołnach Mejera.
Książka zgrupowana w czterech rozdziałach tematycznych zawiera 29 autorskich opracowań. Spektrum zagadnień zawiera się w takich grupach tematycznych jak: Komputerowe wspomaganie procesów prognostycznych i symulacyjnych w zarządzaniu, Informatyczne narzędzia statystyczne, Optymalizacja procesów biznesowych w organizacjach, Technologie informatyczne w zarządzaniu.
Celem prezentowanej książki jest przekazanie osobom zainteresowanym problematyką metod i procesów usprawniających zarządzanie w przedsiębiorstwie podstawowych pojęć i pewnych procedur dla różnych podejść przy formułowaniu i rozważaniu wdrażania strategii. Książka daje podstawy do uskutecznienia możliwości praktycznego wykorzystania niektórych programów komputerowych do wspomagania procesów zarządzania wewnątrz przedsiębiorstwa. Autorzy żywią nadzieję, że będzie ona inspiracją do zapoczątkowania własnych badań naukowych u młodych pracowników naukowych.

Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Od roku 2004 pod redakcją prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusza Nazarko wydawana jest seria skryptów nt. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Dotychczas wydano:
cz. I.  Wprowadzenie do metodyki prognozowania
cz. II. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych
cz. III. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych

Skrypty


Excel w zarządzaniu firmą

Ukazał się kolejny podręcznik wydany przez pracowników KIGiL – Excel w zarządzaniu firmą. Podstawy.
Podręcznik jest bardzo użytecznym przewodnikiem po meandrach programu Microsoft Excel. Książka zawiera omówienie kluczowych zadań i funkcji, które mogą być realizowane przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego zarówno w praktyce biznesowej jak i w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Zarządzania oraz kierunkach pokrewnych. Niewątpliwą zaletą podręcznika jest bardzo duża liczba przykładów zastosowania MS Excel oraz zadań do samodzielnego rozwiązania wraz ze wskazówkami i odpowiedziami.