śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
 
 
Prace własne
 
 
 

Projekty w trakcie realizacji

.

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego
Kierownik tematu
1 2 3

Prace własne
1. Foresight i benchmarking jako instrumenty kształtowania polityki innowacyjnej
2010 - 2012 (W/WZ/6/2010)
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

.

Projekty zrealizowane

.

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego
Kierownik tematu
1 2 3

Prace własne
1. Szkoła Naukowa w zakresie benchmarkingu i foresightu w zarządzaniu innowacjami
2008 - 2010 (W/WZ/1/08)
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
2. Wykorzystanie metod prognozowania obciążeń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej
2008 - 2010
dr inż. Wojciech Zalewski
3. Model kosztów funkcjonowania kierunków studiów na uczelni technicznej
2008 - 2010
mgr Marta Komuda
4. Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do klasyfikacji materiałów dydaktycznych przy kształceniu na odległość
2008 - 2010
mgr inż. Marcin Werdoni
5. Pozycja województwa podlaskiego w strukturze regionalnej Polski
2008 - 2010
dr Danuta Tarka
6. Analiza scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości w kontekście badań typu foresight
2008 - 2010
mgr Anna Kononiuk
7. Analiza potencjalnych możliwości wzrostu dotacji z budżetu państwa dla technicznej uczelni publicznej w kontekście nowego algorytmu podziału dotacji
2008 - 2010
mgr Małgorzata Wasiuk
8. Optymalizacja metodyki badawczej w projektach foresightu technologicznego
2008 - 2010
mgr Andrzej Magruk
9. Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2008 - 2010
dr inż. Ireneusz Jakuszewicz
10. Synteza modułu negocjacyjnego dla systemu typu business intelligence
2008 - 2010
mgr inż. Piotr Filipkowski
11. Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii przez przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji
2008 - 2010
dr inż. Katarzyna Halicka
12. Zarządzanie łańcuchami dostaw
2008 - 2010
dr inż. Maciej Dobrzyński
13. Wykorzystanie kart kontrolnych nowej generacji w zarządzaniu jakością produkcji
2008 - 2010
mgr inż. Anna Małgorzata Olszewska
14. Metody prognozowania i symulacji procesów gospodarczych
2006 - 2007
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
15. Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2006 - 2008
dr inż. Ireneusz Jakuszewicz
16. Rozwój metod prognozowania i symulacji procesów gospodarczych
2005 - 2007 (W/WZ/2/05)
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
17. Wnioskowanie w prognostycznych systemach ekspertowych
2005 - 2007
mgr inż. Piotr Filipkowski
18. Prognozowanie rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem teorii chaosu i narzędzi sztucznej inteligencji
2005 - 2006
dr inż. Ireneusz Jakuszewicz
19. Analiza stopnia integracji rynków finansowych
2004 - 2006
mgr inż. Krzysztof Dziekoński
20. Analiza ekonomiczna wykorzystania źródeł generacji rozproszonej na lokalnym rynku energii elektrycznej
2003 - 2005
dr inż. Arkadiusz Jurczuk

21. Czynniki różnicujące warunki działania przedsiębiorstw dystrybucyjnych na rynku energii elektrycznej
2003 - 2005
mgr Joanna Chrabołowska