śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
 
 
Prace statutowe
 
 
 

Projekty w trakcie realizacji

.

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego
Kierownik tematu
1 2 3

Działalność statutowa
1. Nowoczesne metody zarządzania produkcją i logistyką
S/WZ/1/2014
dr inż. Katarzyna Halicka

.

Projekty zrealizowane

.

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego
Kierownik tematu
1 2 3

Działalność statutowa
1. Technologie społeczeństwa informacyjnego
2009 - 2013 (S/WZ/1/09)
dr inż. Katarzyna Halicka
2. Technologie społeczeństwa informacyjnego
2004 - 2008
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3. Systemy informatyczne w zarządzaniu
2004 - 2008 (S/WZ/1/04)
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
4. Technologie informatyczne w zarządzaniu
1999 - 2003
dr inż. Maciej Dobrzyński