śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
 
 
Granty
 
 
 

Projekty złożone do recenzji

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego

Kierownik tematu


2 3

Granty (projekty własne)
1. Model badań foresight na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), grant NCN OPUS 6
2. Prospektywne zarządzanie technologiami odnawialnych źródeł energii, grant NCN OPUS 6
3. Kompleksowy model ewaluacji projektów foresight, grant NCN OPUS 6

.

Projekty w trakcie realizacji

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego

Kierownik tematu


2 3

Granty (projekty własne)
1. Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych (promotorski)
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
2. Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego (promotorski)
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3. Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości w badaniach foresightowych
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
4. Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych (promotorski)
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
5. Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią
mgr Katarzyna Kuźmicz
6. Opracowanie metodyki mapowania technologii na potrzeby badań foresightowych
mgr Alicja Gudanowska
7. Zarządzanie zaufaniem międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie
mgr Urszula Ryciuk

.

Projekty zrealizowane

.

Lp.

Rodzaj badania

Nazwa tematu badawczego

Kierownik tematu


2 3

Granty (projekty własne)
1. Rola i wpływ wdrożenia podejścia procesowego na organizację i funkcjonowanie inicjatyw klastrowych
dr inż. Arkadiusz Jurczuk
2. Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym (promotorski)
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3. Zastosowanie metody wnioskowania rozmytego do modelowania obciążeń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych
dr inż. Wojciech Zalewski
4. Analiza ekonomiczno-techniczna stosowania zasobników energii elektrycznej na lokalnym rynku energii elektrycznej
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
5. Efektywność programów DSM na lokalnym rynku energii elektrycznej
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko