pon. 30 marca 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium nt. INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA
 

W dniach 27-28 września 2010 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Katedrę Informatyki Gospodarczej i Logistyki na temat: "Innowacyjne metody zarządzania". Podczas seminarium pracownicy KIGiL przedstawili swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Andrzej Henryk Jasiński, Wydział Ekonomi i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Zofia Kędzior, Wydział Ekonomi, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
prof. dr hab. Mirosława Lasek, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka

Komitet organizacyjny:

dr inż. Katarzyna Halicka
dr Katarzyna Dębkowska
mgr Katarzyna Kuźmicz

Seminarium odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:

27 września 2010 r. (poniedziałek)


9:30-9:40 Rozpoczęcie Seminarium KIGiL- Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Sesja I

9:40-11:20

 1. Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Foresight technologiczny 'NT FOR Podlaskie 2020' w kształtowaniu strategii innowacyjnej regionu

 2. mgr Anna Kononiuk, Ocena przewidywalności czynników analizy STEEPVL na przykładzie projektu 'NT FOR Podlaskie 2020'.

 3. mgr Andrzej Magruk, Słabe Sygnały i Dzikie Karty - Innowacyjne Metody Antycypacyjne

 4. mgr Alicja Gudanowska, Fundamenty koncepcji mapowania technologii

 5. Podsumowanie sesji I


Przerwa 11:20-11:40


Sesja II

11:40-12:40

 1. mgr Katarzyna Kuźmicz , Uczelnia jako organizacja ucząca się

 2. mgr Marta Komuda, Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych

 3. Podsumowanie sesji II

Przerwa 12:40-13:00

Sesja III

13:00-14:30

 1. mgr Małgorzata Wasiuk, Finansowanie jako instrument koordynacji szkolnictwa wyższego

 2. mgr Joanna Urban, Wspomaganie publicznych strategii logistycznych na przykładzie projektu Rail Baltica Growth Corridor

 3. dr inż. Maciej Dobrzyński, Rail Baltica - alternatywa dla europejskiego korytarza transportowego

 4. Podsumowanie sesji III

Obiad 14:30-15:20

Sesja IV

15:20-16:50

 1. dr inż. Ireneusz Jakuszewicz, Problemy logistyki dystrybucji w handlu elektronicznym

 2. mgr Urszula Ryciuk, Zarządzanie gospodarką magazynową w sklepie internetowym

 3. dr inż. Katarzyna Halicka, Wykorzystanie systemów CRM w logistyce obsługi klienta

 4. Podsumowanie sesji IV

Przerwa 16:50-17:10

Sesja V

17:10-18:40

 1. mgr inż. Piotr Filipkowski, Wspomaganie decyzji transakcyjnych na rynkach elektronicznych z zastosowaniem technologii agendowych

 2. mgr Dorota Rogowska, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji wspomagających kontakty z klientami, na przykładzie chatterbotów

 3. mgr Zenon Barańczuk, Nowatorskie metody oceny jakości obrazów kompresowanych

 4. Podsumowanie sesji V


28 września 2010 r. (wtorek)Sesja VI

9:30-11:00

 1. mgr Anna Olszewska, Nowatorskie rozwiązania wykorzystywane w sterowaniu jakością produkcji

 2. dr Katarzyna Dębkowska, Metody statystyczne w zarządzaniu

 3. dr Danuta Tarka, Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego - przegląd

 4. Podsumowanie sesji VI

Przerwa 11:00-11:20

Sesja VII

11:20-12:50

 1. dr inż. Krzysztof Dziekoński, Zarządzanie procesowe w inicjatywach klastrowych

 2. dr inż. Arkadiusz Jurczuk, Ocena dojrzałości procesowej przedsiębiorstw w inicjatywach klastrowych

 3. dr inż. Wojciech Zalewski nt. Statystyczna analiza zmienności obciążeń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych

 4. Podsumowanie sesji VII

Przerwa 12:50-13:10

Sesja VIII

13:10-14:40

 1. mgr inż. Anna Gryko-Nikitin nt. Wydajne systemy obliczeniowe w analizie pola temperatury nanoukładów elektronicznych

 2. mgr inż. Marcin Werdoni nt. Obliczenia równoległe, przegląd superkomputerów

 3. mgr inż. Tomasz Kanicki, Dobór i implementacja informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie w firmie

 4. Podsumowanie sesji VIII

Obiad 14:40-15:30

15:30-16:00

Dyskusja

Podsumowanie seminarium