pon. 30 marca 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium nt. INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA
 

W dniach 10-11 lutego 2010 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Katedrę Informatyki Gospodarczej i Logistyki na temat: "Innowacyjne metody zarządzania". Podczas seminarium pracownicy KIGiL przedstawili swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Seminarium odbyło się wg. poniższego harmonogramu:

10 lutego 2010 r. (środa)

9:00-9:15

Rozpoczęcie Seminarium KIGiL - Prof. dr hab. inż. Joanicjusz NazarkoSesja I

9:15-10:30

1)        dr inż. Maciej Dobrzyński nt. Metodyka badań łańcucha dostaw

2)        mgr Urszula Ryciuk nt. Zarządzanie zaufaniem w łańcuchach dostaw

3)        mgr inż. Tomasz Kanicki nt. Metodologia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERPPrzerwa 10:30-11:00Sesja II

11:00-12:40

1)        mgr Małgorzata Wasiuk nt. Relacje między państwem a szkołami wyższymi - ujęcia teoretyczne

2)        mgr inż. Marcin Werdoni nt. Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych w koncepcji modelu systemu doboru materiałów dydaktycznych przy kształceniu ustawicznym

3)        mgr inż. Zenon Barańczuk nt. Przegląd opracowanych materiałów dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania

4)        mgr Marta Komuda nt. Wielowymiarowa analiza danych w tworzeniu rankingów szkół wyższychStrona internetowa KIGiL - dyskusja podsumowanie


11 lutego 2010 r. (czwartek)

Sesja III

9:00-10:15

1)        dr inż. Ireneusz Jakuszewicz nt. Badanie użyteczności witryn internetowych jako element zarządzania wiedzą w handlu elektronicznym

2)        mgr Dorota Rogowska nt. Charakterystyka europejskich projektów foresight w obszarze ICT

3)        mgr Alicja Gudanowska nt. Koncepcja zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu wybranych metod foresightPrzerwa 10:15-10:45Sesja IV

10:45-12:25

1)        dr inż. Wojciech Zalewski nt. Modelowanie obciążeń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych

2)        mgr inż. Piotr Filipkowski nt. Synteza algorytmu agenta pośredniczącego w systemie transakcyjnym

3)        mgr inż. Anna Gryko-Nikitin nt. Koncepcja algorytmów genetycznych i ich stosowalność w analizie pola temperatury

4)        mgr Mikołaj Rybaczuk nt. Statystyczne metody oceny żywienia człowiekaSprawy katedralne - dyskusja podsumowanie

Podsumowanie seminarium