pon. 30 marca 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium naukowe KIGiL
 

Seminarium nt. Innowacyjne metody w zarządzaniu i logistyce
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Aula 18 KB

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Waldemar Rakowski, Politechnika Białostocka

Komitet organizacyjny:

dr inż. Katarzyna Halicka
mgr Aleksandra Gulc
mgr Justyna Kozłowska

2 lipca 2014 r. (środa)

9:15–9:20 Rozpoczęcie Seminarium KIGiL – prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Sesja I 9:20–10:40
1) prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, Orientacja strategiczna a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
2) prof. dr hab. inż. Waldemar Rakowski, Falkowa detekcja osobliwości sygnału
3) prof. dr inż. Adam Skorek, Proces tworzenia i implementacja eksperymentalnego wykładu online
4) dr Izabela Kijeńska-Dąbrowska Uwarunkowania interdyscyplinarności w nauce w odniesieniu do aktywności naukowej i innowacyjnej badaczy
Podsumowanie sesji I

Przerwa 10:40–11:00

Sesja II 11:00–12:40
1) dr inż. Krzysztof Dziekoński, Model kompetencji organizacji projektowej
2) dr inż. Arkadiusz Jurczuk, Modele dojrzałości organizacji
3) mgr Aleksandra Gulc, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw
4) mgr Julia Siderska, Modelowanie kapitału społecznego firm informatycznych
5) dr inż. Ireneusz Jakuszewicz, Zarządzenie wymaganiami w produkcji oprogramowania komputerowego
Podsumowanie sesji II

Przerwa 12:40–13:00

Sesja III 13:00–14:40
1) mgr Dorota Leończuk, Narzędzia wspomagające organizację procesów transportowych
2) dr Jerzy Lewczuk, Analiza informacji dla inwalidów umieszczonych na stronach internetowych w wybranych portach lotniczych
3) mgr Justyna Kozłowska, Dobre praktyki w zakresie projektowania usług
4) mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka, Przyszłość energetyki w UE w świetle badań foresight
5) dr Artur Czech, Wyznaczenie parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i zmodyfikowaną metoda Hotellinga (propozycja własna)
Podsumowanie sesji III

Dyskusja, podsumowanie seminarium 14:40–15:10