pon. 30 marca 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Aktualności
 
 
 
International Society for Manufacturing, Services and Management Engineering
 

10 grudnia 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia „International Society for Manufacturing, Services and Management Engineering”, którego członkami założycielami są pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Cele Stowarzyszenia to m. in.:
1) działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez kształtowanie odpowiedzialnych elit intelektualnych i naukowych;
2) upowszechnianie wiedzy z zakresu inżynierii zarządzania, produkcji i usług;
3) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej w dyscyplinach nauki obejmujących nauki o zarządzaniu, inżynierię produkcji oraz inżynierię usług;
4) wspieranie rozwoju programów naukowych w zakresie nauki o zarządzaniu, inżynierii produkcji oraz inżynierii usług;
5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej menedżerów i inżynierów;
6) propagowanie interdyscyplinarnego ujęcia problemów na styku nauk społecznych i technicznych;
7) pomoc w rozwoju kontaktów naukowych między osobami i instytucjami działającymi w zakresie nauki o zarządzaniu, inżynierii produkcji oraz inżynierii usług;
8) działalność na rzecz upowszechniania standardów w dziedzinie nauki o zarządzaniu, inżynierii produkcji oraz inżynierii usług;
9) przedstawianie opinii wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym podmiotom;
10) wspieranie akcji dobroczynnych i charytatywnych, zaproponowanych przez członków Stowarzyszenia.

W skład pierwszego zarządu ISMSME wchodzą pracownicy KIGiL:
1.    Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
2.    Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. PB – wiceprzewodnicząca
3.    Dr inż. Katarzyna Halicka – skarbnik
4.    Dr inż. Ireneusz Jakuszewicz – członek zarządu
5.    Mgr Julia Siderska – członek zarządu