śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Współpraca z PTZP
 
 
 

Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

W dniu 21 stycznia 2004 roku z inicjatywy Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej powołany został oddział zamiejscowy Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją pod nazwą Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko.

Informacje ogólne

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją funkcjonuje od 1999 roku. Zrzesza ono wybitnych specjalistów z dziedziny zarządzania z terenu całej Polski. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości zarządzania oraz wpieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez: popularyzację metod i technik stosowanych w zakresie działalności związanej z zarządzaniem, współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia, współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania oraz doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją organizuje konferencje naukowe, seminaria oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. Osiągnięcia członków stowarzyszenia znajdują wyraz w licznych publikacjach na łamach wydawanego przez towarzystwo czasopisma "Zarządzanie Produkcją".

Władze Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Przewodniczący dr inż. Katarzyna Halicka
Z-ca przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej Wasiak
Sekretarz dr inż. Anna Małgorzata Olszewska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Członek Komisji Rewizyjnej dr inż. Olga Orynycz

plik
 
      Lista członków