śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Współpraca międzynarodowa
 
 
 

Wykaz ośrodków akademickich współpracujących z Katedą Informatyki Gospodarczej i Logistyki w ramach międzynarodowych umów o współpracy w dziedzinie nauki
Lp.
Ośrodek akademicki Kraj Realizowany temat badawczy
1 Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Systemów Elektroenergetycznych w Irkucku Rosja Rozwój systemów informatycznych w elektroenergetyce.
2 Sankt Petersburski Uniwersytet Panstwowy Ekonomiki i Finansów Rosja Modelowanie procesów i systemów ekonomicznych, biznesowych i finansowych.
3 Stuttgart University Niemcy Modelowanie obciąen w zarządzaniu popytem na energią elektryczną
4 Virginia Polytechnic Institute and State University at Blacksburg USA Modelowanie i analiza elektroenergetycznych sieci rozdzielczych w warunkach niepewności

Wykaz miedzynarodowych projektów badawczo-naukowych realizowanych przez pracowników Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki
Lp.
Projekt Partnerzy
1 Technology Evolution for Future European Electricity Markets, PR5 EU (udzial w pracach zespołu ekspertów) Kingston University (UK) ELECTRICA SA (Rumunia)
EDF Energy (UK)
Schneider Electric Ltd (UK)
2 Intelligent Computation & Simulation in Planning and Opertaion of Power System Taking Into Account Energy Storages. Program INCO-Copernicus, nr ICOP-DISS-2140-96 EU University of Stuttgart, Niemcy Politechnika Wroclawska, Polska University of Porto, Portugalia University of Grenoble, Francja Moscow Power Institute, Rosja Siberian Energy Institute, Rosja Energia, Ukraina
3 Kształcenie menedzerów w Polsce. The Tempus Joint European Project No. 9057-95
4 Probabilistic Analysis of Harmonic Effects in Electrical Power Distribution System. British-Polish Joint Research Collaboration Programme, projekt
nr WAR/992/062
Uniwersytet Łódzki