śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Programu uniwersytecki BOC
 
 
 

Informacje ogólne

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej przystąpiła do programu uniwersyteckiego BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o.

Przystąpienie KIGiL do programu jest realizacją programu koordynacji programów nauczania na specjalności informatyka gospodarcza
z bieżącymi wymaganiami pracodawców oraz tendencjami w zakresie wykorzystania IT do zarządzania przedsiębiorstwem.
Dzięki nawiązanej współpracy studenci i pracownicy Wydziału Zarządzania będą mieli okazję poznania i wykorzystywania w pracy naukowej i dydaktycznej systemu informatycznego ADONIS. Udział
w programie zapewnia także transfer specjalistycznej wiedzy pomiędzy przedstawicielami biznesu i uczelni wyższych.
Uczestnikami programu uniwersyteckiego BOC są już m.in. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski.

Cel programu

Celem podjętych przez KIGiL działań jest poszerzenie oferty edukacyjnej i udostępnienie studentom nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.

Koordynator programu

w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki WZ PB: 
dr inż. Arkadiusz Jurczuk,

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o.:
www.boc-eu.com