śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Kadra
 
 
 

Katedra Informatyki i Logistyki została powołana do życia z przekształcenia Zakładu Zastosowań Informatyki na podstawie Zarządzenia nr 26 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 20 listopada 1998 r. W 2001 r. zmieniono nazwę tej jednostki na Katedrę Informatyki Gospodarczej i Logistyki. Od lutego 1999 r. funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. inż. J. Nazarko. Katedrę Informatyki Gospodarczej i Logistyki tworzy 34 pracowników: 4 profesorów, 12 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 12 asystentów oraz 4 pracowników administracyjnych i technicznych. Pracownicy Katedry podzieleni są na zespoły funkcjonalne: nauka, dydaktyka, projekty i współpraca międzynarodowa, szkolenia, organizacja i laboratorium.


Zespół Zakres obowiązków Osoby będące
w zespole
Nauka habilitacje, doktoraty, monografie, artykuły, konferencje, seminaria, granty KBN, prace własne, prace statutowe, prace zlecone prof. dr hab. inż. J. Nazarko
dr inż. W. Zalewski
dr inż. I. Jakuszewicz
dr inż. K. Halicka
Dydaktyka koordynacja programów, koordynacja wymagań, organizacja dydaktyki, organizacja hospitacji, rozwój programów, podręczniki, skrypty dr inż. M. Dobrzyński
dr inż. K. Dziekoński
dr inż. A. Olszewska
Projekty,
Współpraca  Międzynarodowa
projekty unijne, umowy dwustronne, inne projekty, wizyty - wyjazdy dr inż. A. Jurczuk
dr D. Tarka
dr A. Kononiuk
dr K. Kuźmicz
mgr J. Jakuszewicz 
dr A. Magruk
Szkolenia studia podyplomowe, szkolenia, seminaria, kursy, kursy dla pracowników dr inż. E. Chodakowska
mgr inż. T. Kanicki
mgr U. Ryciuk
Organizacja organizacja wszelkich form pracy naukowej dydaktycznej i szkoleniowej, prowadzenie dokumentacji, zakupy, kontakty z mediami, public relation, pozyskiwanie sponsorów dr K. Dębkowska
mgr M. Jarocka
mgr E. Czech
Laboratorium organizacja pracy laboratorium, strona WWW mgr inż. Z. Barańczuk
mgr inż. A. Gryko-Nikitin
mgr A. Gudanowska
mgr D. Leończuk
mgr inż. A. Karpiuk
inż. M. Zalewski
B. Kafel

Zainteresowania naukowe

Obszary zainteresowań naukowych pracowników Katedry:

 • technologie informatyczne w zarządzaniu,
 • eurologistyka,
 • grafika komputerowa,
 • systemy CRM,
 • procesy decyzyjne w warunkach niepewności,
 • e-biznes,
 • sztuczne sieci neuronowe,
 • systemy ekspertowe,
 • komunikacja gospodarcza,
 • strategiczne karty wyników w zarządzaniu firmą,
 • modelowanie ekonometryczne,
 • analiza szeregów czasowych,
 • data mining,
 • prognozowanie i symulacje,
 • informatyczne systemy zarządzania,
 • rynek energii,
 • rozwój elektroenergetycznych sieci rozdzielczych,
 • klasyfikacja i analiza danych,
 • rynki finansowe,
 • inżynieria finansowa,
 • zbiory rozmyte,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • algorytmy genetyczne,
 • rozwój nowoczesnych technologii.

Działalność naukowa

Działalność naukowo-dydaktyczna pracowników KIGiL znajduje swój wyraz w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych oraz w wydawnictwach książkowych. Pracownicy Katedry są także członkami stowarzyszeń i organizacji skupiających naukowców z całego świata (np. PTS, IEEE, PTZP).